Velkommen til Lauritzen Fondens ansøgningssystem

Om Lauritzen Fonden

Lauritzen Fonden er en erhvervsdrivende fond med almennyttige aktiviteter. Inden for det almennyttige område støtter fonden bl.a. sociale og humanitære projekter både i og udenfor Danmarks grænser, søfart, iværksætteraktiviteter, kultur – herunder Lauritzen-prisen og uddannelse. Uddannelseslegater tildeles primært medarbejdere, børn og ægtefæller i Lauritzen-Gruppen.

Når du har orienteret dig på vores hjemmeside og vurderet, at din ansøgning falder inden for vores målgruppe, skal du være velkommen til at sende din ansøgning online fra denne side, der er den eneste indgang for ansøgninger til Lauritzen Fonden.


 


Har du tjekket hvad Lauritzen Fonden IKKE støtter, deadlines, målsætninger og gode råd?

Ellers klik her

Lauritzen Fonden indberetter alle uddelinger til SKAT. I visse tilfælde kan et studierejselegat være skattefrit, det kræver dog at legatet går til rejse, kost og logi og at man efter endt ophold fremsender endeligt regnskab til Lauritzen Fonden.

 

Opret din ansøgerprofil

ENGLISHDANSK

Lauritzen Fonden

Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
Danmark

Tel.: 3396 8425
CVR: 15 45 36 13
Mail: If@lauritzenfonden.com