Velkommen til Lauritzen Fondens ansøgningssystem

NYT ANSØGNINGSSYSTEM

Lauritzen Fonden er i gang med implementering af et nyt ansøgningssystem og den 3. februar lukker vi for modtagelsen af nye ansøgninger i vores gamle system.

Fra medio februar åbner vi op for nye ansøgninger i vores nye system.

Frem til den. 26. marts vil du stadig kunne tilgå indsendte ansøgninger, igangværende sager og korrespondere med sagsbehandler i vores gamle system.

Da vi skal overføre data fra det gamle til det nye system, vil det fra den 27. marts ikke være muligt at tilgå det gamle system. Fra primo april kan igangværende sager tilgås via vores nye system.

Din historik/tidligere ansøgninger på vores eksisterende ansøgningssystem under din profil bedes du selv sørge for at gemme.

Vi glæder os til at vise vores nye univers. Lanceringsdato oplyses på et senere tidspunkt.

Om Lauritzen Fonden

EU’s nye persondataforordning, som bærer navnet GDPR,  træder i kraft den 25. maj 2018. Forordningen indeholder et væld af regler for både dig og os, så persondata bliver mere sikre på internettet og i den “virkelige verden”.

Lauritzen Fonden er en erhvervsdrivende fond med almennyttige aktiviteter. Inden for det almennyttige område støtter fonden bl.a. sociale og humanitære projekter, søfart, iværksætteraktiviteter, kultur – herunder Lauritzen-prisen og uddannelse. Uddannelseslegater til enkeltpersoner tildeles børn af medarbejdere i Lauritzen-Gruppen. Med andre ord støtter vi ikke øvrige enkeltpersoner, der søger legater til studierejser, efterskoleophold m.v.

Hoved fokus pt. er sårbare børn og unge i Danmark.

Når du har orienteret dig på vores hjemmeside og vurderet, at din ansøgning falder inden for vores målgruppe, skal du være velkommen til at sende din ansøgning online fra denne side, der er den eneste indgang for ansøgninger til Lauritzen Fonden.
 

Har du tjekket hvad Lauritzen Fonden IKKE støtter, deadlines, målsætninger og gode råd?

Ellers klik her

Lauritzen Fonden indberetter alle uddelinger til SKAT. I visse tilfælde kan et studierejselegat være skattefrit, det kræver dog at legatet går til rejse, kost og logi og at man efter endt ophold fremsender endeligt regnskab til Lauritzen Fonden. Hoved fokus pt. er sårbare børn og unge i Danmark. Når du har orienteret dig på vores hjemmeside og vurderet, at din ansøgning falder inden for vores målgruppe, skal du være velkommen til at sende din ansøgning online fra denne side, der er den eneste indgang for ansøgninger til Lauritzen Fonden.

 

Lauritzen Fonden

Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
Danmark

Tel.: 3396 8425
CVR: 15 45 36 13
Mail: If@lauritzenfonden.com